Statistički podaci za jul 2021. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2021. godine iznosi 1019,00 KM i veća je za 25,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u junu 2021. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za juli 2021. godine iznosi 1.928,33 KM i prosječna plata je pokriva sa 52,84%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.526,00 KM i veće su za 3,67% u odnosu na junsku platu 2021.godine, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 729,00 KM i veće su za 4,29% u odnosu na prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćenu u junu 2021. godine.

Ukupne potrošačke cijene u julu 2021. godine u odnosu na juni 2021. godine manje su za 0,1, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,8%.
 • Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,1%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 3,7%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,3%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,1%.
 • Prevoz – veće su za 2,5%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,3%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava