Statistički podaci za decembar 2019. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u decembru 2019. godine iznosi 939,00 KM i veća je za 22,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u novembru 2019. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2019. godine iznosi 1.911,14 KM i prosječna plata je pokriva sa 49,13%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.431,00 KM i veće su za 1,20% u odnosu na novembarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 647,00 KM i veće su za 1,25%  u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u novembru 2019. godine.

Ukupne potrošačke cijene u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine nisu se mijenjale, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,7%.
 • Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
 • Odjeća i obuća – manje su za 3,6%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,6%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,1%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – nisu se mijenjale.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS