Statistički podaci za decembar 2018. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u decembru 2018. godine iznosi 891,00 KM i veća je za 11,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u novembru 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2018. godine iznosi 1.891,78 KM i prosječna plata je pokriva sa 47,10%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.413,00 KM i veće su za 2,47% u odnosu na novembarsku platu, a najniže u umjetnosti, zabavi i rekreaciji i iznose 611,00 KM i veće su za 0,49% od prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u novembru 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u decembru 2018. godine u odnosu na novembar 2018. godine manje su za 0,3%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,3%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,4%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 4,6%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,2%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,1%.
 • Prevoz – manje su za 0,1%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,6%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!