Statistički podaci za april 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u aprilu 2018. godine iznosi 840,00 KM i nije se mijenjala u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u martu 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za april 2018. godine iznosi 1.883,17 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,61%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.352,00 KM i manje su za 0,81% u odnosu na martovsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 557,00 KM i nije se mijenjala u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u martu 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u aprilu 2018. godine u odnosu na mart 2018. godine manje su za 1,1%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,1%.
 • Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,3%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 0,2%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 8,9%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,3%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,3%.
 • Prevoz – veće su za 0,7%.
 • Komunikacije – manje su za 0,1%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,6%.
 • Obrazovanje – manje su za 0,1%.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,4%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!