„SRPSKU GRADE RADNICI, POVEĆAJTE PLATE DA BI OSTALI OVDJE“ Aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada

"SRPSKU GRADE RADNICI, POVEĆAJTE PLATE DA BI OSTALI OVDJE"
"SRPSKU GRADE RADNICI, POVEĆAJTE PLATE DA BI OSTALI OVDJE"

Savez sindikata Republike Srpske, kao i svake godine, u okviru obilježavanja 1. maja, Međunarodnog praznika rada, organizuje nekoliko veoma važnih aktivnosti, čiji je cilj poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj.

Ove godine je Savez sindikata Republike Srpske u saradnji sa Inspektoratom Srpske i inspektorima na nivou lokalnih zajednica, uz pomoć i podršku lokalnih sindikalnih predstavnika, organizovao aktivnosti vezane za dosljedno sprovođenje Zakona o praznicima Republike Srpske, odnosno prava radnika da koriste zakonom utvrđene slobodne dane u vrijeme vjerskih i republičkih praznika.

Značajan broj radnika prijavio je nesavjesne poslodavce, a inspektori su imali obavezu, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou n da izvrše provjere i postupe u skladu sa zakonom.

Druga aktivnost je vezana za manifestaciono obilježavanje 1. maja i ove godine se provodi pod sloganom:

„SRPSKU GRADE RADNICI, POVEĆAJTE PLATE DA BI OSTALI OVDJE“

Manifestaciono okupljanje najodgovornijih sindikalaca u okviru Saveza sindikata Republike Srpske će se održati u Gradišci uoči 1. maja, 30. aprila 2019. godine sa početkom u 11.00 časova ispred prostorija Saveza sindikata Republike Srpske, Doma sindikata u Gradišci uz granični prelaz Gradiška.

Cilj ove manifestacije je da se pošalju vrlo jasni zahtjevi i poruke, prije svega poslodavcima u realnom sektoru , ali i Vladi kao poslodavcu i Vladi koja je zadužena da brine o svim zaposlenim u Republici Srpskoj, de se:

  • povećaju plate
  • poboljšaju uslovi rada kako bi se smanjio odliv radno aktivnog stanovništva iz Republike Srpske

Prvog maja 2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, u prostorijama Gradske uprave Gradiška, će biti održana sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, na kojoj će predsjednici granskih sindikata zauzeti stav u vezi ispregovaranog teksta Opšteg kolektivnog ugovora.
Sjednici će pored članova Predsjedništva Saveza siindikata Republike Srpske, prisustvovavti i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Pozivamo predstavnike sredstava informisanja, da zbog značaja poruka, zahjteva i stavova, koji će se javno prezentovati medijski proprate ova dva događaje i da o njima informišu javnost, po sljedećem rasporedu:

  • 30.aprila 2019. ispred Doma sindikata uz granični prelaz Gradiška, manifestaciono okupljanje predstavnika sindikata počinje u 11,00 časova.
  • 1. maja 2019 godine sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske u zgradi Gradske uprave Gradiška sa početkom u 9,00 časova. Izjave za medije su u 10,00 časova.

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava