Sjednica Statutarne komisije Saveza sindikata RS, Zvornik, 25.06.2018. godine – izrađen Prečišćen tekst Statuta Saveza sindikata Republike Srpske

Izrađen Prečišćen tekst Statuta Saveza sindikata Republike Srpske
Izrađen Prečišćen tekst Statuta Saveza sindikata Republike Srpske

U Zvorniku je u prostorijama regionalnog sindikalnog centra 25.06. 209. godine održana sjednica Statutarne komisije Saveza sindikata republike Srpske

Statutarna komisija Saveza sindikata Republike Srpske je na osnovu registrovanih Izmjena i dopuna Statuta Saveza sindikata Republike Srpske, koje je usvojilo Generalno vijeće, izradila Prečišćeni tekst Statuta Saveza sindikata Republike Srpske.

Izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske

Statut Saveza sindikata Republike Srpske – Prečišćeni tekst

 


Poslednje vijesti

Seminar na temu " Primjena međunarodnih standarda rada u sudskom odlučivanju u Republici Srpskoj ", Bijeljina, 16.11.2018. godine

Seminar na temu “ Primjena međunarodnih standarda rada u sudskom odlučivanju u Republici Srpskoj „, Bijeljina, 16.11.2018. godine

Edukacija
Savez sindikata Republike Srpske u saradnji sa Američkim centrom solidarnosti – Program za Balkan organizuje dvodnevni seminar za članove Generalnog vijeća, Nadzornog i Statutarnog odbora i članove Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske na temu „PRIMJENA [opširnije]