Sjednica Sindikalnog odbora UNIS „UCHA“ Višegrad sa direktorom preduzeća

Sjednica Sindikalnog odbora UNIS "UCHA" Višegrad sa direktorom preduzeća
Sjednica Sindikalnog odbora UNIS "UCHA" Višegrad sa direktorom preduzeća

Dana 25.12.2019. godine održana je sjednica Sindikalnog odbora UNIS „UCHA“ Višegrad sa direktorom preduzeća.
Sastanku su prisustvovali Aleksandar Mandić, direktor preduzeća, Nenad Pecikoza predsjednik sindikalne organizacije,Vučićević Darko i Pajević Nikola članovi sindikalnog odbora i Aleksandar Grujić, izvršni sekretar Saveza Sindikata Republike Srpske za okrug Višegrad.
Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.
Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću i budućnosti preduzeća.
Direktor preduzeća je informisao prisutne o stvarnom stanju preduzeća i informisao da se isplaćuju redovne bruto plate, nema kašnjenja isplata, topli obrok i prevoz su obezbijeđeni, 21 radnik penzionisan, primljeno 23 nova radnika,
Sindikalni odbor je zadovoljan sa korektnim odnosom direktora i sva pitanja rješavaju dogovorom.
O novoj cijeni rada ce razgovarati početkom naredne godine.