Sjednica sindikalne organizacije „Kolektori CCL“ u Srpcu

Sjednica sindikalne organizacije " Kolektori CCL " u Srpcu
Sjednica sindikalne organizacije " Kolektori CCL " u Srpcu

Dana 28.03. 2019. godine održana je Sjednica sindikalne organizacije “ Kolektori CCL “ u Srpcu, kojoj je prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.

Na sjednici je razgovarano o radu i funkcionisanju sindikalne organizacije sa posebnim akcentom na usaglašavanje i potpisivanje  Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u preduzeću, oko čega u pregovori započeti još 14.11.2018. godine, a do danas nisu završeni. Sindikalna organizacija insistira da se ova aktivnost završi u što kraćem mogućem roku.

Sindikalna organizacija je donijela jednoglasnu odluku da ukoliko se poslodavac ogluši o nastavak pregovora oko potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za radnike preduzeća, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske kontaktira predsjednika kompanije i zatraži rješenje ovog problema.

Nakon sjednice održani su razgovori sa predstavnikom menadžmenta kome su prisustvovali Slobodan Todorović i Snježana Božić predsjednik i potpredsjednik sindikalne organizacije te Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske. Na ovom razgovoru delegacija sindikata je upoznala g – dina Slavena Marića ( predstavnik menadžmenta ) o zaključcima donesenim na današnjoj sjednici, te je dogovoreno da do srijede 04.04.2019. godine on obavi razgovor sa direktorom preduzeća i pokuša iznaći rješenje u cilju prevazilaženja nastalog problema.