Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS dostavio resornom Ministarstvu prijedlog za povećanje plata

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS dostavio resornom Ministarstvu prijedlog za povećanje plata
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS dostavio resornom Ministarstvu prijedlog za povećanje plata

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS dostavio je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Prijedlog o načinu povećanja plata svim radnicima zaposlenim u zdravstvu, u rasponu od 5 – 20%, kako je i najavljeno od strane predstavnika vlasti u Republici Srpskoj, a što je zahtjev Saveza sindikata RS i granskog sindikata. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite je uputio na adresu resornog Ministarstva i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kao i odredbi Posebnog kolektivnog ugovora kojim se regulišu plate i naknade u oblasti zdravstva. Prijedlog je usaglasila radna grupa Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.