Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS uputio resornom ministarstvu zahtjev za održavanje hitnog sastanka

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS uputio zahtjev resornom ministarstvu za održavanje hitnog sastanka
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS uputio zahtjev resornom ministarstvu za održavanje hitnog sastanka


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava