Sindikat medija i grafičara ukazao na težak položaj radnika zaposlenih u ovim oblastima

Sindikat medija i grafičara ukazao na težak položaj radnika zaposlenih u ovim oblastima
Sindikat medija i grafičara ukazao na težak položaj radnika zaposlenih u ovim oblastima

Predstavnici Sindikata medija i grafičara Republike Srpske aktivno podržavaju kampanju sa ciljem povećanja svih plata u Republici Srpskoj.  Oni su danas u Banjaluci ukazali na težak položaj medijskih radnika i grafičara. Ovaj sindikat čine radnici koji su zaposleni kod privrednika gdje je uglavnom privatni kapital, a prosječna plata kod poslodavaca u oblasti medija je 600,00 KM, a u oblasti grafike i izdavačke djelatnosti je 720,00 KM

„Ako uzmemo u obzir radnika sa visokom stručnom spremom koji u oblasti medija ima lični dohodak  oko 800,00 KM može se primjetiti koja je razlika u odnosu  na ostale zaposlene sa visokom stručnom spremom  naročito u oblasti na primjer javne uprave, finansijske djelatnosti, obrazovanja i ostalih“, rekao je Nikola Šobat.

Andrijana Pisarević, potpredsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske pozvala je sve medijske radnike da se sindikalno organizuju, kako bi više bili upoznati sa svojim pravima i kako bi se više borili za svoja prava. Ukazala je na činjenicu da dosta novinara početnika radi bez bilo kakvog ugovora i novčane naknade. Posebno težak položaj je novinara u manjim lokalnim zajednicama, iza kojih ne stoje redakcije i prepušteni su sami sebi.

„Mi pišemo o prosvjeti, o tekstilcima, ali ne pišemo o sebi i o našim pravima. To je ono što bih voljela, da mi sami sebe postaknemo da budemo bolji i svjesniji da kreiramo ambijent koji će da dočeka mlađe kolege“, rekla je Andrijana Pisarević.

Predstavnici Sindikata medija i grafičara RS pozvali su sve predstavnike lokalnih zajednica da povećaju izdvajanja u svojim budžetima kako bi lokalni mediji imali više sredstava.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH u grafičkoj i papirnoj industriji u BiH radi oko 4.000 zaposlenih. Pokrivenost uvoza izvozom za prvih devet mjeseci  ove i prošle godine u oblasti grafičke industrije iznosila je 103,6% i na ovaj način je ova blast prvi put u suficitu. Ovaj podatak raduje, jer omogućava uslove koji mogu dovesti do povećanja plata u ovoj oblasti. Pozvali su i predstavnike Udruženja poslodavaca grafičke i novinske djelatnosti, kinematografije, proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira RS da što prije sjednu za isti sto sa Sindikatom i dogovore i potpišu Posebni ugovor za zaposlene u ovim oblastima.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava