Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS održao dvodnevnu radionicu u Tesliću

U radionici učestvovali predstavnici Saveza sindikata RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, lokalnih zajednica i predstavnici Saveza opština i gradova

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS održao dvodnevnu radionicu u Tesliću
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS održao dvodnevnu radionicu u Tesliću

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske održao je u Tesliću  dvodnevnu radionicu, na temu radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o statusu funkcionera u organima lokalne samouprave, Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave, kao i Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. U radionici su učestvovali članovi organa i predsjednici sindikalnih organizacija koji su zaposleni u lokalnim samoupravama,  predstavnici Saveza sindikata RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, kao i predstavnici Saveza opština i gradova, koji su učestvovali  u kreiranju ovih zakona i  uz svoje primjedbe i sugestije dali svoj doprinos u izradi što kvalitetnijeg nacrta i donošenju zakona u ovim oblastima.

Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović rekao je novinarima da je za ovaj sindikat bilo najvažnije da se sporni član  Zakona o lokalnoj samoupravi koji kaže da tri radnika budu zaposlena na 1.000 stanovnika u lokalnoj zajednici  ukine, do čega je i došlo na zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, kako ne bi došlo do otpuštanja radnika.

„To ne znači da načelnici i gradonačelnici zapošljavaju ljude u lokalnim zajednicama iako nema potrebe za tim, kao i u javnom sektoru. Važno je i da napomenem da ovaj sindikat, pored lokalne samouprave, zastupa upravu i javne službe, i ja sam izabran od strane Vlade RS kao član interresorne grupe koja se zajedno sa Vladom RS bori za izmjenu Zakona o platama, kako bi se topli obrok i regres izdvojili iz osnovne plate. Nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti da povećamo platu u javnom sektoru i da konačno dođe do raspakivanja zakona o platama kako bi topli obrok i regres bili izdvojeni iz osnovne plate“, rekao je Zelenović.

Slavica Lukić, pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave RS, sa predstavnicima sindikata
Slavica Lukić, pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave RS, sa predstavnicima sindikata

Među učesnicima radionice u Tesliću bio je i Miodrag Bešlić, zaposlen u Gradskoj upravi Bijeljina, koji kaže da je dijalog  bio maksimalno uključen, ako se pogleda sastav radne grupe.

„Učestvovali su predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva finansija, Ministarstva rada i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, bili su uključeni članovi Saveza sindikata RS, predstavnici Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi i njihovi članovi, kao i članovi imenovani ispred lokalnih zajednica i Saveza opština i gradova. Bio je uključen zaista širok krug subjekata kako bi se utvrdili što kvalitetniji nacrti ova tri zakona“, rekao je Miodrag Bešlić.

Radionica je održana u okviru projekta „EU za civilno društvo“, koje finansira delegacija Evropske Unije u BiH. Projekat „EU za civilno društvo“ pruža tehničku podršku u jačanju dijaloga između socijalnih partnera u Republici Srpskoj.

„Projekat EU za civilno društvo unutar misije podržava jačanje saradnje  javnih institucija i organizacija civilnog društva kao i sindikata unutar procesa jačanja socijalnog dijaloga. Tokom radionice i predstavnici sindikata i resornog ministarstva su zajedno radili na formatiranju novih zakona vezano za Zakon o lokalnoj samoupravi. Značaj ovakvih radionica je u tome što različiti akteri  i interesne grupe daju svoj doprinos u kreiranju novih politika, kako bi svi zajedno dali svoj doprinos u jačanju evropskih integracija u BiH“, rekao je  vođa projekta „EU za civilno društvo“ Igor Stojanović.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava