Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS bogatiji za još jednu sindikalnu organizaciju

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS bogatiji za još jednu sindikalnu organizaciju
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS bogatiji za još jednu sindikalnu organizaciju

Sindikalna organizacija JU SC „Radolinka“ Teslić ponovo djeluje u okviru Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske. Za predsjednika Sindikalne organizacije izabran je Goran Jokić. Vraćanje Sindikalne organizacije rezultat je uspješnog rada ovog Sindikata, sa tendencijom  rasta sindikalnih organizacija, što se dešavalo i u prethodnom periodu.

Članovi sindikata imaće punu podršku i zaštitu od strane Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i Saveza sindikata Republike Srpske.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!