Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2017. godine