Sindikalna potrošačka korpa za maj 2018. godine 1882,50KM