Sindikalna potrošačka korpa za jun 2019. godine 1890,78KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava