Sindikalna potrošačka korpa za jul 2019. godine 1884,34 KM – pregled troškova