Sindikalna potrošačka korpa za januar 2018. godine 1883,46KM