Sindikalna potrošačka korpa za februar 2019. godine 1902,07 KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava