Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2019. godine 1911,14 KM – pregled troškova