Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2018. godine 1891,78 KM – pregled troškova