Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2021. godine 1934,68KM – pregled troškova


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava