Sindikalna potrošačka korpa za april 2018. godine 1883,17KM