Sindikalna organizacija „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje započela kolektivno pregovaranje sa poslodavcem

Sindikalna organizacija `` SWISSLION`` Industrija alata a.d. Trebinje započela kolektivno pregovaranje sa poslodavcem
Sindikalna organizacija `` SWISSLION`` Industrija alata a.d. Trebinje započela kolektivno pregovaranje sa poslodavcem

Dana 11.05.2018. godine održan je sastanak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje, koja je u sastavu Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, na kome je utvrđen prijedlog Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u „ SWISSLION„ Industriji alata a.d. Trebinje. Sastanku je prisustvovao predsjednik Granskog sindikata Tane Peulić, izvršni sekretar, Dragan Simović i pravnik SSRS, Želimirka Lučić.

 Održan je sastanak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije `` SWISSLION`` Industrija alata a.d. Trebinje
Održan je sastanak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje

Istog dana održan je i sastanak  sa direktorom poslodavca, Brankom Ratković, na kome je otpočet proces kolektivnog pregovaranja za usaglašavanje svih odredbi Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u  „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje koji je u radnoj verziji dostavljen poslodavcu.Dogovoreno je da se do kraja maja 2018. godine  završi kolektivno pregovaranje, čime bi se stvorila mogućnost da se međusobni odnosi  između poslodavca i radnika urede  Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, kako to predviđa Zakon o radu i praksa u demokratskim zemljama.

Tane Peulić, izrazio je zadovoljstvo što je socijalni dijalog između sindikata i poslodavca otvoren u ovom preduzeću, čiji je cilj potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora, kojim će se poboljšati i urediti prava radnika .


Poslednje vijesti