Sindikalna organizacija „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje započela kolektivno pregovaranje sa poslodavcem

Sindikalna organizacija `` SWISSLION`` Industrija alata a.d. Trebinje započela kolektivno pregovaranje sa poslodavcem
Sindikalna organizacija `` SWISSLION`` Industrija alata a.d. Trebinje započela kolektivno pregovaranje sa poslodavcem

Dana 11.05.2018. godine održan je sastanak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje, koja je u sastavu Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, na kome je utvrđen prijedlog Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u „ SWISSLION„ Industriji alata a.d. Trebinje. Sastanku je prisustvovao predsjednik Granskog sindikata Tane Peulić, izvršni sekretar, Dragan Simović i pravnik SSRS, Želimirka Lučić.

 Održan je sastanak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije `` SWISSLION`` Industrija alata a.d. Trebinje
Održan je sastanak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje

Istog dana održan je i sastanak  sa direktorom poslodavca, Brankom Ratković, na kome je otpočet proces kolektivnog pregovaranja za usaglašavanje svih odredbi Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u  „ SWISSLION„ Industrija alata a.d. Trebinje koji je u radnoj verziji dostavljen poslodavcu.Dogovoreno je da se do kraja maja 2018. godine  završi kolektivno pregovaranje, čime bi se stvorila mogućnost da se međusobni odnosi  između poslodavca i radnika urede  Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, kako to predviđa Zakon o radu i praksa u demokratskim zemljama.

Tane Peulić, izrazio je zadovoljstvo što je socijalni dijalog između sindikata i poslodavca otvoren u ovom preduzeću, čiji je cilj potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora, kojim će se poboljšati i urediti prava radnika .


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]