Seminar za predstavnike Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Seminar za predstavnike Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske
Seminar za predstavnike Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske

Zbog novonastale situacije prouzrokovane posljedicama pandemije COVID-a -19, sve više se koristi digitalna tehnologija. Kako mnogi naši članovi nisu dovoljno obučeni iz ove oblasti, Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS, uz podršku Međunarodne organizacije sindikata građevinarstva i drvne industrije, organizovao je u Tesliću na Hajdučkim vodama – Borja, 10.oktobra 2020. godine jednodnevni  seminar za predstavnike mladih i žena.

Sindikalci i sindikalke su imali priliku da se kroz teoriju i praksu obuče o organizovanju i držanju vebinara, online sastanaka i konferencija.

Na seminaru se posebno posvetila pažnja bezbjednosti i zdravlju na radu sa posebnim akcentom na mjere zaštite tokom pandemije.

Zaključeno je da se mjere u ovoj oblasti poštuju i od strane poslodavaca i od strane radnika, a što se tiče obuke iz digitalne tehnologije, dogovoreno je da se i sa ostalim članovima Aktiva mladih i Aktiva žena ovog sindikata izvrši ovakav vid obuke.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava