Sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana, Tirana, 16. i 17. april 2019. godine

Sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana 16. i 17. april 2019.godine, Tirana
Sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana 16. i 17. april 2019.godine, Tirana

U Tirani, 16. i 17. arila 2019. godine održava se Sedmi forum civilnog društva Zapadnog Balkana koji organizuje Evropski ekonomsko-socijalni savjet o temi „Stanje civilnog društva na Zapadnom Balkanu- stanje socijalnog dijaloga.“

Ovaj Foruma je dvogodišnji događaj koji se organizuje u zemljama regiona i daje jedinstvenu priliku za okupljanje predstavnika civilnog društva iz dva regiona – Evropska unija i Zapadni Balkan.

Ovogodišnje teme Foruma su:

  • uloga organizacija civilnog društva u promovisanju regionalne saradnje (trgovina i investicije,kontakti i odnosi među ljudima);
  • stanje socijalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu;
  • omogućavanje građanskog prostora djelovanja na Zapadnom Balkanu.

Na Forumu učestvuje 150 predstavnika uključujući i predstavnike šireg ranga organizacija civilnog društva iz svake od 6 partnera sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*, Sjeverna Makedonija i Srbija) kao i iz zemalja EU, vlada gostujućih predavača i predstavnika medija.
Cilj Foruma je usvajanje preporuka koje će biti upućene nacionalnim vlastima ali i evropskim institucijama.

Predsjednica SSRS Ranka Mišić i Enisa Salimović, tim koordinator MKS za jugoistočnu Evropu sa gradonačelnkikom Tirane
Predsjednica SSRS Ranka Mišić i Enisa Salimović, tim koordinator MKS za jugoistočnu Evropu sa gradonačelnkikom Tirane

U radu Foruma učestvuje  predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.