Savez sindikata Republike Srpske radno obilježava 25 godina postojanja i rada

Savez sindikata republike Srpske radno obilježava 25 godina postojanja i rada

Povodom 25 godina postojanja i rada, pod nazivom Savez sindikata Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske obilježava radno organizovanjem Konferencije o temi:

“ POZICIJA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA U RADNOM ZAKONODAVSTVU U ZEMLJAMA REGIONA – STANJE I PERSPEKTIVE „

Konferencija će se održati u petak 25. avgusta 2017. godine, u Domu sindikata u Banjaluci sa početkom u 11,00 časova.
Na konferenciji učestvuju delegacije sindikata država bivše-Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Federacije BiH, Brčko Distrihta BiH, članovi Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, te predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Pozvani su predstavnici medija da proprate ovaj događaj i da o njemu informišu javnost.