Savez opština i gradova Republike Srpske dao preporuku jedinicama lokalne samouprave da povećaju plate

Savez opština i gradova Republike Srpske dao preporuku jedinicama lokalne samouprave da povećaju plate
Savez opština i gradova Republike Srpske dao preporuku jedinicama lokalne samouprave da povećaju plate

Nakon što je Sindikat lokalne samopuprave, uprave i javnih službi Republike Srpske podnio inicijativu Savezu opština i gradova RS za povećanje plata za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kroz povećanje najniže cijene rada, Predsjedništvo Saveza opština i gradova RS na svojoj 67. sjednici održanoj 25. decembra ove godine, razmotrilo je inicijativu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi i donijelo Zaključak.

„Predsjedništvo Saveza podržava inicijativu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i preporučuje svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj da razmotre mogućnost povećanja plata za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave kroz povećanje cijene rada“, zaključak je Predsjedništva Saveza opština i gradova RS.

Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS podsjeća da je inicijativa za povećanjem plata na adresu Saveza upućena u oktobru mjesecu, kao dio Kampanje Saveza sindikata RS sa ciljem povećanja plata svim radnicima u RS.

 „U tom cilju, kao reprezentativan sindikat u području javne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, uputili smo dopis na adresu Saveza optšina i gradova, radi povećanja cijene rada za zaposlene u lokalnoj samoupravi, kako bi se plate zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave povećale za najmanje 10%, a kako je to prethodno najavljeno od predstavnika vlasti u Republici Srpskoj“, rekao je Branko Zelenović, predsjednik ovog Sindikata.

Ranijim izmjenama i dopunama Zakona o platama, usvojenim po hitnom postupku, povećane su plate zaposlenih u upravi i javnim službama počev od  01. januara 2020. godine.

Iz Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS pozivaju sve gradonačelnike i načelnike lokalnih zajednica da sa predsjednicima sindikalnih organizacija pristupe pregovorima oko utvrđivanja cijene rada za 2020. godinu kojom će se povećati plate u jedinicima lokalne samouprave.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!