Sastanak u preduzeću „Aerodromi Republike Srpske a.d.“

Sastanak u preduzeću "Aerodromi Republike Srpske a.d."
Sastanak u preduzeću "Aerodromi Republike Srpske a.d."

Danas je u preduzeću „Aerodromi Republike Srpske a.d.“ održan sastanak v.d direktora Milana Račića sa predsjednikom Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske Nebojšom Đokićem i predsjednikom sindikalne prganizacije preduzeća Duškom Bunićem.

Na sastanku je razgovarano o materijalnom položaju zaposlenih i mogućnostima za njegovo poboljšanje i povećanje plata.

U preduzeću „Aerodoromi Republike Srpske a.d.“ postoji potpisan pojedinačni kolektivni ugovor i prava radnika su obezbjeđena. Potrebno je kontinuirano raditi na povećanju plata zaposlenih radnika, imajući u vidu obim poslova koji obavljaju. Uprava „Aerodroma Republike Srpske“ planira da broj putnika koji su koristili njihove usluge ove godine dostigne 200.000.