Sastanak u „Alumina“ Zvornik

Sastanak u "Alumina" Zvornik
Sastanak u "Alumina" Zvornik

Dana 28.05.2020. godine održani su sastanci u Alumina Zvornik, sa predsjednikom Upravnog odbora i sa Sindikalnim odborom.

Na sastanku sa predsjednikom Upravnog odbora preduzeća prisustvovali su Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora, Radenko Smiljanić predsjednik Sindikalne organizacije i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je predsjednik Upravnog odbora informisao o aktivnostima u preduzeću tokom vanrednog stanja i istakao da je preduzeće radilo bez zastoja, bruto plate redovno isplaćene, nije bilo otkaza ugovora o radu i sve obaveze kako prema radnicima tako i prema dobavljačima i državi su redovno izvršavane.

Dogovoreno je da se utvrđeni regres za godišnji odmor isplati u tri jednake rate počev od 01.06.2020. Dogovorena je i primjena potpisanog Kolektivnog ugovora.

Nakon održanog sastanka sa predsjednikom Upravnog odbora održan je sastanak sa Sindikalnim odborom na kome je podnesena informacija o radu i funkcionisanju sindikalne organizacije u vrijeme vanrednog stanja i istaknuto je da je tokom vanrednog stanja bilo novog učlanjenja u sindikat. Predsjednik granskog sindikata informisao je prisutne o aktivnostima granskog sindikata i daljim planovima rada nakon prestanka vanrednog stanja.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava