Sastanak sindikata i menadžmenta u „Alumini “ – pregovorima do boljeg materijalnog položaja zaposlenih

Sastanak sindikata i menadžmenta u "Alumini " - pregovorima do boljeg materijalnog položaja zaposlenih
Sastanak sindikata i menadžmenta u "Alumini " - pregovorima do boljeg materijalnog položaja zaposlenih

Poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u „Alumini“ bila je osnovna tema pregovora sindikata i menadžmenta kompanije održanih u srijedu, 23. maja. U velikoj sali u upravnoj zgradi sastanku su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora “ Alumine“ Milorad Motika, te direktori poslovnih oblasti Zajednički poslovi Mile Matić, Proizvodnja i marketing Radislav Filipović, Razvoj i kontrola kvaliteta Zoran Obrenović, dok su u delegaciji sindikata bili kompletan sindikalni odbor sindikalne organizacije “ Alumina “ na čelu sa Radenkom Smiljanićem i potpredsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske za privredu i predsjednikom Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Tanetom Peulićem.

Poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u "Alumini" bila je osnovna tema pregovora sindikata i menadžmenta kompanije održanih u srijedu, 23. maja
Poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u „Alumini“ bila je osnovna tema pregovora sindikata i menadžmenta kompanije održanih u srijedu, 23. maja

Čelni ljudi kompanije prezentovali su poslovne rezultate, aktuelne probleme i poslovne ciljeve “ Alumine „, uz ocjenu da sve što se radi i preduzima je u cilju dugoročnog održivog rada fabrike.

U tom pravcu, kako je rečeno, potrebno je da se nastave i uspješno završe planirane investicione aktivnosti, jer se, objašnjeno je, investiranjem u nove proizvodne programe, obezbjeđuje sigurnost i budućnost kompanije čime se stvaraju i uslovi za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

Fabrika je, rečeno je, u proteklom periodu napravila veliki iskorak u poslovnim rezultatima što je, ocjenjeno je, uspjeh čitavog kolektiva, ali, naglašeno je, ima i dosta problema, naslijeđenih iz prethodnog perioda i koji su produkt ukupnog ambijenta u kome se preduzeće nalazi i sa kojim je prinuđeno da se bori kako bi opstalo.

Istaknuto je da je ogroman napor učinjen i da se konstantno preduzimaju aktivnosti da “ Alumina “ bude što bolje pozicionirana na inostranom tržištu i da njeni proizvodi što manje zavise od berzanske cijene metala.

U proteklih nekoliko godina, navedeno je, osvojeno je 18 novih proizvoda, a samo prošle godine nivo investiranja iznosio je oko 35 miliona KM. Investicione aktivnosti nastavljaju se i u ovoj godini.

Potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić ocjenio je veoma korektnim sastanak sindikata i menadžmenta kompanije, jer se, kako je rekao, razgovaralo o jako bitnim temama za ovaj kolektiv i zaposlene radnike.

On je rekao da je najvažnije očuvanje fabrike u punim proizvodnim kapacitetima s jedne strane, kao i pokušaj da se iznađe bolji materijalni položaj za zaposlene radnike s druge strane. Naveo je da su dogovorena četiri osnovna pitanja, koja su definisana u zaključcima i potpisanim zajedničkim Protokolom.

“ Socijalni dijalog treba dalje nastaviti “ istakao je Peulić i dodao da je prezadovoljan ukupnim ambijentom ovog sastanka, jer je, kako je naveo, bio izuzetno korektan odnos i uvažavanje svih strana u pregovorima.

Peulić je naglasio da “ Alumina “ ima svoju perspektivu, što je vidljivo iz planova koje je menadžment predočio sindikalnom odboru.

" Socijalni dijalog treba dalje nastaviti " istakao je Peulić i dodao da je prezadovoljan ukupnim ambijentom ovog sastanka
“ Socijalni dijalog treba dalje nastaviti “ istakao je Peulić i dodao da je prezadovoljan ukupnim ambijentom ovog sastanka

“ Činjnica da je ugovorena proizvodnja za ovu godinu, pa i za najveći dio sledeće 2019. godine u punim kapacitetima, vidljivo pokazuje da će se sigurno, uz dobar rad, korektne odnose i uz ozbiljan pristup izvršenju svih radnih zadataka, ostvariti veći profit, a samim tim i veće zarade – zaključio je Peulić, izrazivši očekivanje da će se u decembru dogovoriti veća cijena rada za narednu godinu za zaposlene u “ Alumini „, što će biti na obostrano zadovoljstvo.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava