Sastanak sindikalnog odbora „KOSMOS“ Banjaluka sa direktorom preduzeća

Sastanak sindikalnog odbora "KOSMOS" Banjaluka sa direktorom preduzeća
Sastanak sindikalnog odbora "KOSMOS" Banjaluka sa direktorom preduzeća

Dana 10.06.2019. godine održan je sastanak sindikalnog odbora „KOSMOS“ Banjaluka sa direktorom preduzeća Dušanom Vješticom i tehničkim direktorom Nenadom Bukejlovićem.

Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o situaciji u preduzeću i načinu rješavanja zaostalih problema. Postignut je dogovor da se 17.06.2019. godine održi zajednički sastanak sindikalnog odbora sa direktorom preduzeća, izvršnim direktorima, predsjednikom Nadzornog odbora i predsjednikom Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku bi se razgovaralo o načinu prevazilaženja trenutnog stanja u preduzeću, predložile mjere izlaska iz nastalog stanja, očemu bi obavjestili resorno ministarstvo i Vlada RS, te zatražila pomoć s obzirom da je Vlada Republike Srpske Skupština akcionara preduzeća „KOSMOS“ Banjaluka.