Sastanak predstavnika sindikata i poslovodstva Konzuma

Sastanak predstavnika sindikata i poslovodstva Konzuma
Sastanak predstavnika sindikata i poslovodstva Konzuma

U Sarajevu je 12.10.2020. godine u prostorijama kompanije Konzum održan satanak poslovodstva i predstavnika sindikata trgovine koji djeluju na prostorima BiH, dva u Federaciji BiH i jedan u Republici Srpskoj.

Kompaniju je predstavljao direktor Nihad Imširević.

Sindikat  trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti i članove sindikata u Konzumu u Republici Srpskoj predstavljali su Goran Savanović, predsjednik i Đuro Amidžić, član Republičkog odbora, ujedno i predsjednik sindikalne organizacije.

Na sastanku se diskutovalo o trenutnoj aktuelnoj situaciji u poslovanju, odnosu prema isplati svih primanja zaposlenima, transformaciji kompanije, ugovorima na određeno i neodređeno vrijeme i ukupnoj zaštiti prava zaposlenih sa posebnim osvrtom na Korona virus.

Prihvaćen je zahtjev da se polovinom novembra održi novi sastanak i međusobno informišu učesnici o realizaciji mjera a posebno da se na tapet stave svi ugovori na određeno vrijeme,  i  sagleda mogućnost prevođenja na ugovore na neodređeno vrijeme. U zavisnosti od moguće transformacije firme i unutrašnja organizacija će se prilagođavati uslovima ali je garancija daće svi radnici u dijelu prodaje biti radno angažovani i zaštićeni.

Nakon ovoga pristupit će se i izradi kolektivnog ugovora na nivou kompanije. Socijani dijalog između poslovodstva i sindikata ocjenjen je kao pozitivan sa obostranom željom da se podigne na viši nivo i nastavi u narednom periodu.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!