Sastanak predstavnika preduzeća „KOSMOS“ Banjaluka sa ministrom privrede Republike Srpske

Sastanak predstavnika preduzeća "KOSMOS" Banjaluka sa ministrom privrede Republike Srpske
Sastanak predstavnika preduzeća "KOSMOS" Banjaluka sa ministrom privrede Republike Srpske

Dana 01.07.2019.godine održan je sastanak predstavnika preduzeća „KOSMOS“ Banjaluka sa ministrom privrede Republike Srpske i njegovim saradnikom.

Sastanku su prisustvovali ministar Vjekoslav Petričević, Momčilo Novaković savjetnik ministra, Dušan Vještica, direktor preduzeća, Mihajlo Zrnić, predsjednik sindikata i Tane Peulić predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću i zaključcima zajedničke sjednice održane u preduzeću vezano za način rjesavanja nastalih problema.

Dogovoreno je da ministar Petričević obavi razgovor sa predsjednikom Vlade po pitanjima vezanim za rješavanje nastalih problema i ukoliko se ukaže potreba da se održi prošireni sastanak sa predsjednikom Vlade, resornim ministrima, menadžmentom preduzeća, Nadzornim odborom i predstavnicima sindikata preduzeća i Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava