Regres za radnike “ Merkatora „

Regres za radnike " Merkatora "
Regres za radnike " Merkatora "

Uprava društva “ Merkator isplatiće 15.03.2019. godine regres za 2019. godinu. Visina regresa iznosi 360 KM, a biće isplaćeno na sledeći način:

  • Neto iznos od 180 KM uplatiće se na tekući račun radnika uz isplatu obračunske plate
  • Neto iznos od 180 KM uplatiće se na PIKA karticu radnika uz isplatu obračunske plate

Radnicima se uz navedene iznose uplaćuju i pripadajući doprinosi.

Prema riječima Đure Amidžića, predsjednika sindikalne organizacije, ovo je radosna vijest za članove sindikata i dodatna motivacija za uspješan i odgovoran rad.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava