Regionalna konferencija na visokom nivou, Beograd 5. i 6. juli 2017. godine

Regionalna konferencija na visokom nivou, Beograd 5. i 6. juli 2017. godine
Regionalna konferencija na visokom nivou, Beograd 5. i 6. juli 2017. godine

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu regionalne konferencije na visokom nivou koja će se u periodu od 5. i 6. jula održati u Beogradu.
Konferenciju organizuje Međunarodna organizacija rada u sklopu regionalnog projekta tehničke saradnje „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP) koji finansira Evropska unija.
Tema Konferencije je analiza rada ekonomsko-socijalnih savjeta zemalja Zapadnog Balkana (Republika Srpska i Federacija BiH – BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Albanija) uključenih u projekat.
Konferencija je na tripartinom nivou i uključuje socijalne partnere – članove ekonomsko –socijalnih savjeta koji su u timovima radili na analizama rada ekonomsko-socijalnih savjeta što će i prezentovati na samom skupu.
Pored socijalnih partnera, na Konferenciji će učestvovati i stručnjaci iz Međunarodne organizacije rada Antonio Graciozi, direktor MOR-a iz kancelarije Budimpešta, Kristina Miheš, viši specijalista za radno zakonodavstvo MOR-a, Suzan Nilsen, glavni tehnički savjetnik MOR-a i drugi.

Izvještaj sa regionalne konferencije možete pogledati na sledećem linku:
Izvještaj sa regionalne konferencije – ESAP

Konferenciju organizuje Međunarodna organizacija rada u sklopu regionalnog projekta tehničke saradnje "Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja" (ESAP) koji finansira Evropska unija
Konferenciju organizuje Međunarodna organizacija rada u sklopu regionalnog projekta tehničke saradnje „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP) koji finansira Evropska unija
Regionalna konferencija na visokom nivou, Beograd 5. i 6. juli 2017. godine
Regionalna konferencija na visokom nivou, Beograd 5. i 6. juli 2017. godine