Regionalna konferencija „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ 6 – 8.juni 2018. godine, Beograd

Regionalna konferencija „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ 6 – 8.juni 2018. godine, Beograd
Regionalna konferencija „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ 6 – 8.juni 2018. godine, Beograd

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković, učestvovaće u radu Regionalne konferencije o temi „Buduće blagostanje država Zapadnog Balkana“ koju organizuje Centar za socijalnu politiku – Regionalna inicijativa Zapadnog Balkana.

Konferencija će okupiti oko 200 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana i šireg regiona iz Evropske unije
Konferencija će okupiti oko 200 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana i šireg regiona iz Evropske unije

Konferencija će se održati u Beogradu u periodu od 6. do 8.juna 2018. godine i ovog puta će dati prioritet kreiranju Agende socijalnog blagostanja država koja će doprinijeti poboljšanju socijalne dimenzije EU integracija Zapadnog Balkana.

Jedan od uvodničara na skupu je bila i potpresednica Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, Zorana Mihajlović
Jedan od uvodničara na skupu je bila i potpresednica Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, Zorana Mihajlović

Konferencija će okupiti oko 200 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana i šireg regiona iz Evropske unije.

Očekuje se da će , na ovoj Konferenciji, diskusije i razmjena mišljenja o strateškim izborima i opcijama za budućnost blagostanja država rezultirati jasnim odgovorima na trasu puta ka EU.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava