Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )

Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )
Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )

Na inicijativu predsjednice Vlade Republike Srpske,Željke Cvijanović, predsjednica Saveza sindikata RS, Ranka Mišić učestvovaće u radu sastanka na kojem će se razmatrati aktuelno stanje Fabrike duvana Banja Luka.

Sastanak će se održati u Administrativnom centru Vlade RS 16. marta 2018.godine sa početkom u 09.00 časova, gdje će prisustvovati potpredsjednica Vlade RS, Srebrenka Golić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Stevo Mirjanić, ministar industrije, energetike i rudarstva, Petar Đokić,ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Milenko Savanović, predstavnici  menadžmenta  Fabrike duvana Banja Luka, predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije RS, Aleksandar Tomić i predsjednik Sindikalne organizacije Fabrike duvana Banja Luka, Miroslav Marinković.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava