Razgovori o stanju u “ Robnim rezervama „, “ Konzumu „, “ Banji Dvorovi “ i “ Olimpijskom centru Jahorina „

Razgovori o stanju u " Robnim rezervama ", " Konzumu ", " Banji Dvorovi " i " Olimpijskom centru Jahorina "
Razgovori o stanju u " Robnim rezervama ", " Konzumu ", " Banji Dvorovi " i " Olimpijskom centru Jahorina "

Predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske Goran Savanović, razgovarao je 12. jula ove godine u zgradi Vlade RS sa ministrom trgovine i turizma i pomoćnikom ministra za trgovinu, Predragom Gluhakovićem i Duškom Tegeltijom o temi:

Stanje u trgovini i turizmu Republike Srpske

Posebno su apostrofirani problemi u „Konzumu“, kao i u Javnom preduzeću „Robne rezerve RS“ u kojem je danas 12. jula 2017. godine pokrenut stečajni postupak.
Predsjednik Savanović je ministru i njegovom pomoćniku iznio zahtjeve radnika i sindikata ovih preduzeća da se sačuvaju radna mjesta, a radnici koji eventualno u „Robnim rezervama RS“ ostanu bez posla, da se u skladu sa Zaključkom Vlade RS, rasporede u druga vladina javna preduzeća, ustanove i agencije.
Što se tiče problema u oblasti turizma, razgovarano je o stanju u „Banji Dvorovi“ gdje je prisutno nezadovoljstvo radnika i sindikata sadašnjom situacijom, te naglašena potreba za definisanjem modela privatizacije i promjene vlasničke strukture koji će obezbjediti nastavak rada ovog banjskog kompleksa.
Bilo je riječi i o „Olimpijskom centru“ Jahorina. Rečeno je da je u toku imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora, koji u narednom periodu treba da pripremi potrebne uslove za redovne izbore ovog organa.
Konstatovano je da je za naredna tri mjeseca obezbjeđen dovoljan broj turista za rad Olimpijskog centra, što će omogućiti redovnost isplate plata radnicima.