Ranka Mišić na konferenciji „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“

Ranka Mišić na konferenciji „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“

U Sarajevu se održava konferencija regionalnog projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP 2), a događaj zajednički organizuju Regionalno vijeće za saradnju  (RCC)  i Međunarodna organizacija rada (ILO), uz podršku Evropske komisije – Direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju. Na konferenciji prisustvuje i Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, a cilj ovog događaja je da okupi visoko pozicionirane službenike Ministarstva rada, Javnih službi za zapošljavanje, Inspektorata rada i socijalnih partnera iz zemalja Zapadnog Balkana.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!