“ Radnici su danas ubijeni u pojam “ Intervju Kenana Mujkanovića, predsjednika Sindikata metalaca ZDK za “ Oslobođenje „

Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK
Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK

Intervju Kenana Mujkanovića za “ Oslobođenje „