Radionica o pravednoj tranziciji – U pravcu održive ekonomije i ekološke transformacije. Koja je uloga sindikata?

Radionica o pravednoj tranziciji - U pravcu održive ekonomije i ekološke transformacije. Koja je uloga sindikata?
Radionica o pravednoj tranziciji - U pravcu održive ekonomije i ekološke transformacije. Koja je uloga sindikata?

U organizaciji Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta i Fondacije Fridrih Ebert, održana je radionica o pravednoj tranziciji i ulozi sindikata u tom procesu.

Radionica je održana virtuelno sa predstavnicima saveza sindikata iz zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima klimatskih promjena i programima pravedne tranzicije, te ekonomskih i socijalnih pitanja.

Ciljevi radionice su:

  • Povećati svijest o posljedicama klimatskih promjena na svije rada
  • Mapiranje situacije u regionu
  • Povećanje stepena učešća sindikata u programima pravedne tranzicije na nacionalnom nivou i nacionalnim akcionim planovima za klimatske promjene, uključujući pitanja pravedne tranzicije u planu rada sindikata.

U radu virtuelne radionice učestvovali su predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava