Produžen Posebni kolektivni ugovor za radnike zaposlene u zdravstvu i potpisan Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite

Produžen Posebni kolektivni ugovor za radnike zaposlene u zdravstvu i potpisan Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite
Produžen Posebni kolektivni ugovor za radnike zaposlene u zdravstvu i potpisan Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite

Rukovodstvo Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom ovog Sindikata, Nikolom Crnčevićem je u petak, 02. jula 2021. godine, održalo sastanak sa resornim ministrom Alenom Šeranićem. Sastanak je održan u zgradi Vlade Republike Srpske i ovo je prvi u nizu sastanaka ministra zdravlja i socijalne zaštite sa novim predsjednikom Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS. Na sastanku je produžen Posebni kolektivni ugovor za radnike zaposlene u zdravstvu do 2.januara 2022.godinea, a dogovoreno je da pregovori oko izmjena i dopuna postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu počnu 01. oktobra 2021.godine. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS dostavio je već Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske svoje zahtjeve. Planirano je da pregovori o novom kolektivnom ugovoru budu završeni najkasnije do 31.12.2021.godine. Primjena novog kolektivnog ugovora bi počela sa početkom 2022.godine. Na sastanku sa ministrom zdravlja, predstavnici Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske stavili su potpis i na Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite na period od tri godine.

Na sastanku je razgovarano o daljem radu novog rukovodstva Sindikata zdravstva i  socijalne zaštite Republike Srpske, planovima za naredni period ali i provođenju Odluke Vlade Republike Srpske o povećanju plata radnicima zaposlenim u zdravstvu Republike Srpske, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 25. maja ove godine set zakona kojima se, između ostalog, radnicima u zdravstvu  povećavaju plate za 6%..


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!