Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za emisiju „Pečat“ Radio – televizije Republike Srpske o prvih 100 dana rada Vlade RS (video)

„ Dobro je što je učinjen prvi korak u izjednačavanju plata zaposlenih u obrazovanju, što je došlo do povećanja plata u jednom dijelu, dakle uniformisanih lica u MUP – u, i jako je važno da u ovom trenutku razgovaramo kako doći do novog povećanja plata za sve radnike u Republici Srpskoj. Dobro je i što su svi elementi Memoranduma o saradnji ušli u programe rada Vlade i Narodne skupštine RS, a izazovi su tek pred nama. „

Presjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za emisiju "Pečat" Radio - televizije Republike Srpske o prvih 100 dana rada Vlade RS (video)
Presjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za emisiju "Pečat" Radio - televizije Republike Srpske o prvih 100 dana rada Vlade RS (video)

Presjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za emisiju „Pečat“ Radio – televizije Republike Srpske osvrnula se na prvih 100 dana rada vlade premijera Radovana Viškovića iz ugla Saveza sindikata Republike Srpske

„ Dobro je što je učinjen prvi korak u izjednačavanju plata zaposlenih u obrazovanju, što je došlo do povećanja plata u jednom dijelu, dakle uniformisanih lica u MUP – u, i jako je važno da u ovom trenutku razgovaramo kako doći do novog povećanja plata za sve radnike u Republici Srpskoj. Dobro je i što su svi elementi Memoranduma o saradnji ušli u programe rada Vlade i Narodne skupštine RS, a izazovi su tek pred nama. „

Ono što sindikat traži od vlade je i da se aktivnije uključi u donošenje Opšteg kolektivnog ugovora.e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!