Predstavnici Sindikata pravosuđa na sastanku u Vladi RS

Predstavnici Sindikata pravosuđa na sastanku u Vladi RS (FOTO - arhiva)
Predstavnici Sindikata pravosuđa na sastanku u Vladi RS (FOTO - arhiva)

Na zahtjev predstavnika Sindikata pravosuđa Republike Srpske, u Vladi RS je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde RS, na čelu sa ministrom Antonom Kasipovićem. Razgovarano je o zahtjevu Sindikata pravosuđa RS za povećanje cijene rada za narednu godinu. Istaknuto je zadovoljstvo povećanjem plata, uz žaljenje što nisu uvaženi amandmani Sindikata pravosuđa RS koji su proslijeđeni Narodnoj Skupštini Republike Srpske, a u cilju pravičnije raspodjele, odnosno viših procenata povećanja plata za SSS u pravosudnim institucijama RS. Razgovarano je i o zahtjevu Sindikata pravosuđa RS da se u narednoj godini planira još jedno povećanje plata za zaposlene u pravosudnim institucijama RS. Iz Ministarstva pravde RS istaknuto  je da je u ovom trenutku postignut maksimum što se povećanja plata tiče, da je Vlada donijela Odluku da povećanje plata po stručnim spremama bude raspoređeno isto za sve oblasti budžetskih korisnika. Takođe, navedeno je da je, zbog pozitivnih ekonomskih pokazatelja, te formiranja Savjeta ministara na nivou BiH, odblokiranja novčanih sredstava na nivou BiH, moguće  da će biti još jedno povećanje u narednoj godini, te da će svakako u obzir biti uzet zahtjev Sindikata pravosuđa RS za pravičnijim povećanjem, naročito za SSS. Takođe, obećano je da će se raditi na nivelaciji koeficijenata za Stručne saradnike po pravosudnim institucijama. Za sva ovlaštena službena lica radiće se na usklađivanju sa Zakonskim rješenjima u MUP-u u pogledu penzionisanja. Sinidkat pravosuđa RS želi Vam sretne i blagoslovene predstojeće novogodišnje i Božićne praznike.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!