Predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske Dragan Gnjatić u Srebrenici

Predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske Dragan Gnjatić u Srebrenici
Predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske Dragan Gnjatić u Srebrenici

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić boravio je danas u radnoj posjeti JU Prva OŠ Srebrenica. U sklopu ove posjete, predjednik Gnjatić je održao sastanak sa predsjednicima sindikalnih organizacija iz  7 osnovnih i srednjih škola sa područja opština Srebrenica i Bratunac.

Na sastanku je predsjednik Gnjatić upoznao prisutne sa aktuelnostima u radu ovog sindikata, sa posebnim osvrtom na Zakone o platama koji su na snazi od 1. marta ove godine, te aktivnostima u vezi pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za zaposlene u ovim oblastima. U drugom dijelu sastanka predsjednik Gnjatić je odgovarao na pojedinačna pitanja sindikalnih aktivista. Na sastanku je zaključeno da je potrebno da sindikalni aktivisti na svim nivoima organizovanja i dalje rade na omasovljenju ovog sindikata, što će svakako doprinjeti daljem jačanju pozicije ovog sindikata u pregovorima sa nadležnim ministarstvima vezano za popravljanje materijalnog i radno – pravnog statusa zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u Republici Srpskoj. Takođe, predsjednik Gnjatić je pozvao članove sindikata da uzmu učešće u sportsko – rekreativnim susretima Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske koji će biti organizovani ove godine.

Predsjednik Gnjatić je razgovarao i sa direktorom JU Prva OŠ Srebrenica Dragim Jovanovićem. Direktor je naglasio da je saradnja sa sindikatom u ovoj ustanovi izuzetno korektna, a svi prisutni su se složili u važnosti uloge Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i Saveza sindikata Republike Srpske u postizanju boljih materijalnih uslova za sve zaposlene u Republici Srpskoj.

Predsjednik Gnjatić se na poziv direktora upisao u knjigu “Ljetopis Škole”.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!