Predsjednik Peulić prisustvovao sastanku sindikalnog odbora Tehnički remont Bratunac

Predsjednik Peulić prisustvovao sastanku sindikalnog odbora Tehnički remont Bratunac
Predsjednik Peulić prisustvovao sastanku sindikalnog odbora Tehnički remont Bratunac

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić, prisutvovao je sastanku sindikalnog odbora sindikalne organizacije Tehnički remont Bratunac.

Tom prilikom je informisao članove sindikalnog odbora o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske vezano za aktuelnu odluku Vlade RS o smanjenju neoporezivog dijela plate, što će dovesti do povećanja plata u Republici Srpskoj za sve radnike.

Sastanku je ispred menadžmenta preduzeća prisustvovao Željko Pantelić, rukovodilac sektora za ljudske resurse.

Na sastanku je sindikalni odbor donio zaključak da se generalnom direktoru preduzeća uputi poziv za održavanje sastanka na kome bi glavne teme bile :

  1. Početak pregovora oko usaglašavanja novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u TRB Bratunac
  2. Poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih kroz mjere Vlade RS i pregovori o mogućnosti povećanja najniže cijene rada u preduzeću
Na sastanku je sindikalni odbor donio zaključak da se generalnom direktoru preduzeća uputi poziv za održavanje sastanka
Na sastanku je sindikalni odbor donio zaključak da se generalnom direktoru preduzeća uputi poziv za održavanje sastanka

Planirano je da se sastanak održi u narednih deset dana. Nacrt Posebnog kolektivnog ugovora će pripremiti pravna služba Saveza sindikata Republike Srpske i dostaviti ga sindikatu i rukovodstvu preduzeća na dalje usaglašavanje.

Predsjednik Peulić je održao i kraći sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije Prevent d.o.o. Srebrenica Medinom Šabanovićem i članom sindikalnog odbora Hamdijom Gušićem. Na ovom sastanku dogovoreno je da se direktoru preduzeća uputi zvanični poziv za sastanak, te dogovorena pitanja koja treba kandidovati na ovom sastanku kako bi se prevazišli određeni problemi koji u ovom preduzeću postoje.

Predsjednik Peulić je održao i kraći sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije Prevent d.o.o. Srebrenica Medinom Šabanovićem i članom sindikalnog odbora Hamdijom Gušićem
Predsjednik Peulić je održao i kraći sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije Prevent d.o.o. Srebrenica Medinom Šabanovićem i članom sindikalnog odbora Hamdijom Gušićem

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava