Predsjednica Ekonomsko socijalnog – savjeta RS Ranka Mišić učestvovaće na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, koji će se održati periodu od 14 – 16. novembra 2017. godine u Sarajevu

Predsjednica Ekonomsko socijalnog - savjeta RS Ranka Mišić učestovaće na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, koji će se održati periodu od 14 – 16. novembra 2017. godine u Sarajevu
Predsjednica Ekonomsko socijalnog - savjeta RS Ranka Mišić učestovaće na tehničkom sastanku predstavnika ekonomsko-socijalnih savjeta država zapadnog Balkana, koji će se održati periodu od 14 – 16. novembra 2017. godine u Sarajevu

Pročitajte više