Više para u džepovima radnika, izmjene Zakona o radu i potpisivanje kolektivnih ugovora prioritetni zahtjevi SSRS prema socijalnim partnerima

Povećanje plata za sve radnike, izmjene Zakona o radu i potpisivanje kolektivnih ugovora prioritetni zahtjevi SSRS prema socijalnim partnerima
Povećanje plata za sve radnike, izmjene Zakona o radu i potpisivanje kolektivnih ugovora prioritetni zahtjevi SSRS prema socijalnim partnerima

Na konferenciji za štampu održanoj poslije Sedme sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske 31.10.2018. godine predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, se osvrnula na nekoliko bitnih tema koje će biti predmet razgovora sovijalnih partnera u narednih mjesec dana.

“ Na sjednici Predsjedništva jedna od centralnih tema je bila realizacija mjera iz Memoranduma koji je potpisan sa Vladom RS, imajući u vidu da je ovo vrijeme kada se otvaraju veoma ozbiljni pregovori socijalnih partnera oko dva ključna dokumenta za narednu godinu, budžeta i program ekonomskih reformi za 2019. godinu. Nakon analize zaključeno je da su neke mjere iz Memoranduma sprovedene do kraja, neke su otpočete a neke će sačekati formiranje nove Vlade RS.

Generalno, kada govorimo o poziciji radnika u Republici Srpskoj, ona je sa stanovišta iznosa plata i sigurnosti radnog mjesta prilično loša.

Jedan od prioriteta koji ćemo staviti pred socijalne partnere kao zahtjev je povećanje plata u svim sektorima, i smatramo da se to može ostvariti kroz nastavak rasterećenja rada, ili kroz duboko i ozbiljno suočavanje sa sivom ekonomijom, za koju su eksterne analize pokazale da iznosi trećinu BDP.

Takođe ono što je bitno i naći će se u narednom periodu je povećanje najniže plate i duboko sam uvjerena da će socijalni partneri ovoj zakonskoj obavezi pristupiti ozbiljno i analitički. Podsjećam da Vlada RS ima mogućnost da i u situaciji kada socijalni partneri ne postignu dogovor i ne predlože iznos najniže plate donese odgovarajuću odluku o iznosu najniže plate za narednu godinu.

Dalje, svakako je prioritet i donošenje izmjena Zakona o radu, koje bi omogućile bolju i kvalitetniju zaštitu radnika, a prije svega kroz odvajanje kolektivnih ugovora i pravilnika u radu, kako radnici u Srpskoj ne bi bili uskraćeni za pravo koje je garantovano konvencijom MOR – a koju je ratifikovala BIH, a to je pravo na kolektivno pregovaranje.

Što se tiče povećanja plata u iznosu od 30 KM, ponovo naglašavam da nijedan poslodavac za to povećanje nije izdvojio nijednu marku, to je izdvojila Vlada RS, i to je novac nas poreskih obveznika koji je preusmjeren na povećanje plata. Vezano s tim želim istaći da ovo povećanje nije ostvareno za sve radnike, posebno na one sa primanjima do i nešto preko 500 KM, koji imaju 2,3 ili 4 izdržavana člana porodice i bili su oslobođeni poreza u iznosu od 7,5 KM po izdržavanom članu, takvi radnici nisu osjetili ovo povećanje plata. Naš zahtjev ide prema Vladi RS da iznađe model kako bi i ovi radnici ostvarili ovo pravo na uvećanje plate od 30 KM, te su određeni zahtjevi već proslijeđeni ministarstvu finansija vezano za ovaj problem.

Smatramo da je došao red i da poslodavci sasvim ozbiljno sjednu za pregovarački sto, te da se potpišu granski kolektivni ugovori u realnom sektoru. Postoji ozbiljan problem sa Unijom udruženja poslodavaca i njihovom percepcijom šta je to kolektivno pregovaranje, a to se posebno odnosi na dva ili tri čovjeka iz UUP RS, koji apsolutno ne žele da dođe do potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora, to je jednostavno istina i ne žele potpisati nijedan granski kolektivni ugovor u realnom sektoru, iako postoji dobra volja druge strane, a i podrška Vlade RS u tom dijelu. To su oni ljudi koji ne dozvoljavaju da se u njihovim firmama formira sindikat, a javno žele da pregovaraju na nacionalnom nivou tako da ne dođe do rezultata, što nije dobra poruka. I na ovaj način želim ih pozvati u svoje i u ime svojih kolega prije svega iz privrednih sindikata da sjednu za pregovarački sto i da daju svoj maksimum da dođemo do Opšteg i granskih kolektivnih ugovora, samo iz jednog razloga, jer je to jako važno za radnike zaposlene kod njih, koji sve više napuštaju Republiku Srpsku, upravo zbog nemogućnosti da zarade za pristojan i normalan život za sebe i svoju porodicu. Mislim da će vrijeme koje dolazi, ako se ubrzo nešto ne uradi po ovom pitanju, pokazati da nemamo radne snage. “

U daljem toku konferencije predsjednik Ranka Mišić i potpredsjednici Saveza sindikata Republike Srpske Dragan Gnjatić i Tane Peulić odgovarali su na pitanja novinara.

Na pitanje novinara da precizira u kolikom iznosu će Savez sindikata tražiti povećanje plata i da prokomentariše mogućnost da prosječna plata  u Republici Srpskoj u narednoj godini dostigne 1000 KM kako najavljuju iz Vlade RS, predsjednik SSRS je izjavila :

“ Ono što je nadležnost Saveza sindikata Republike Srpske to je najniža plata i mi idemo sa zahtjevima prema udruženju polodavaca i Vladi RS da pregovaramo o iznosu najniže plate. Ona sada iznosi 440 KM i u ovoj godini je dvaput povećavana. Naš zahtjev će biti da ona iznosi 500 KM i da li ćemo do tog povećanja doći iz dva puta, tj. uz dva povećanja ili nećemo doći uopšte zavisi i od poslodavaca, ali Vlada ima mogućnost da donese odluku i ako se druga dva socijalna partnera ne  dogovore. Što se tiče povećanja plata korisnicima budžeta, to je isključivo u nadležnosti granskih sindikata i oni će o tome pregovarati sa svojim ministrima, sa Vladom, i ići sa zahtjevima za povećanje plata. Analize koje mi imamo i način kako vidimo stvari govore da je moguće dostići prosječnu platu od 1000 KM do kraja prvog kvartala naredne godine, ukoliko Vlada i poslovna zajednica uvaže naše zahtjeve, a to znači da bi došlo do povećanja svih plata u različitim iznosima. “

Na pitanje u kojim oblastima je najzadovoljnija kolektivnim pregovaranjem, a gdje ima najviše problema, i ko su konkretno ljudi iz Unije udruženja poslodavaca koji, po njenom mišljenju opstruišu donošenje Opšteg i granskih kolektivnih ugovora, odgovorila je :

“ Ako govorimo gdje smo zadovoljni kolektivnim pregovaranjem, sigurna sam da niko od radnika niti predsjednika granskih sindikata neće reći da je apsolutno zadovoljan kolektivnim pregovaranjem, ali ono što je činjenica to je da radnici kojima je poslodavac Vlada RS imaju potpisane kolektivne ugovore, da su vršili izmjene i poboljšavali to stanje. S druge strane apsolutno smo nezadovoljni činjenicom da sem kolektivnog ugovora u komunalnim djelatnostima, gdje su uglavnom poslodavci iz lokalnih zajednica, nemamo potpisan nijedan kolektivni ugovor u realnom sektoru. Ono što se dešava je da pojedini granski sindikati na nivou kompanija povećavaju plate, odnosno potpisuju pojedinačne kolektivne ugovore, i na taj  način pokušavaju da se izbore za bolji status radnika. Takvu situaciju imamo u JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac, imamo nekoliko već završenih pregovora u Sindikatu metalske industrije i rudarstva čiji je predsjednik ovdje.

Odgovor na drugo pitanje je da ćemo vrlo brzo izaći u javnost koji su to članovi Unije udruženja poslodavaca koji brane formiranje sindikata u svojim preduzećima a žele da pregovaraju na nacionalnom nivou. Mislim da to nije dobro i koristim i ovu priliku da pozovem Uniju udruženja poslodavaca da potpišemo Opšti kolektivni ugovor , koji je jako važan. “

Na pitanje kada misli da će početi pregovori sa Vladom RS predsjednik SSRS je odgovorila:

“ Prema izjavi predsjednika Vlade ova Vlada će do izbora nove raditi i predložiti formu budžeta za narednu godinu i razgovarati sa socijalnim partnerima,  mi tu imamo jasne stavove i ići ćemo sa zahtjevima u dva smjera, a to je pitanje korisnika budžeta, odnosno pitanje najniže plate i vrlo jasno tražimo povećanje plata za sve radnike. Zato je važno da sada nastavimo razgovore i pozivamo Vladu da razgovaramo o realizaciji Memoranduma, odnosno kako povećati plate i doći do boljih zakonskih rješenja. “

Na pitanje koliko povećanje plata će se tražiti za korisnike budžeta odgovorila je:

„O tome će se ovih dana vrlo jasno odrediti sa stavovima i zahtjevima predsjednici granskih sindikata na osnovu odluka koje utvrde na svojim organima. Imamo Sindikat radnika unutrašnjih poslova koji je već izašao sa svojim zahtjevom, takođe i sindikat ONK – a koji je takođe ušao u proces pregovaranja, ali ono što je najvažnije, moraju se povećati plate. Na koji način ćemo doći do toga manje je bitno, ali rezultat mora biti vrlo jasan, više para u džepovima radnika, to je zadatak koji čeka novu Vladu Republike Srpske. “


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!