Povećanje plata od 10% u preduzeću „Aerodromi RS“

Povećanje plata od 10% u preduzeću „Aerodromi RS“
Povećanje plata od 10% u preduzeću „Aerodromi RS“

U prostorijama preduzeća „Aerodromi RS“ je 3. novembra 2021. godine održan sastanak predstavnika sindikalne organizacije sa rukovodstvom ovog preduzeća, a tema je bila povećanje plata.  Pregovore oko povećanja plata radnicima predvodio je Nebojša Đokić, predsjednik Sindikata saobraćaja i veza RS, zajedno sa članovima sindikalne organizacije ovog preduzeća, a sa druge strane stola našli su se članovi Uprave preduzeća „Aerodmori RS“ na čelu sa direktorom Milanom Račićem. Dogovoreno je da od 1. novembra ove godine zaposleni u ovom preduzeću dobiju povećanje plate od 10%, kao i da se do kraja godine izrade novi koeficijenti u pojedinačnom kolektivnom ugovoru, kako bi  u narednom periodu došlo do novog povećanja plata.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava